Alternatief voor aardgas

Alternatief voor aardgas

Hét alternatief voor gas

Volgens de Europese klimaatwet streeft de EU ernaar om in 2050 CO2-neutraal te zijn. We zijn dus hard op zoek naar een alternatief voor aardgas. Om bij te dragen aan de Europese klimaatwet heeft Nederland zich als doel gesteld om in de periode 2020-2030 de hoeveelheid in Nederland geproduceerd groen gas te laten toenemen tot 2 miljard mᵌ per jaar. Groen gas uit biogas is een bewezen alternatief. Zo is vrijwel het gehele dorp Hoge Hexel al van het aardgas af dankzij één varkenshouder, zijn dieren én de circulaire innovaties van Bio-Line. Bovendien levert groen gas een waardevolle bijdrage aan de bijmengverplichting. Sinds 2007 is in de Nederlandse wetgeving vastgelegd dat een bepaald percentage van het totale verbruik aan benzine en diesel voor vervoer afkomstig moet zijn uit hernieuwbare energiebronnen zoals o.a. groen gas.

Groene energie

Groen gas produceren begint met het vergisten van mest in een vergistingsinstallatie. Hierbij ontstaat biogas. Vervolgens werkt de Bio-UP installatie dat gas op tot groen gas (biogas van aardgaskwaliteit). Dit gas wordt direct geïnjecteerd in het lagedruk gasnet. En de Bio-UP heeft als eerste in de praktijk bewezen dat dit ook op kleine schaal lonend kan zijn. Een uitstekend alternatief voor aardgas dus!

Wat is groen gas?

Groen gas wordt gemaakt van biogas. Door met een Bio-Up installatie CO2 en verontreinigingen uit het biogas te wassen. Daarna krijgt het methaan dat overblijft een toevoeging van stoffen en gassen, totdat het aan dezelfde eisen voldoet als Russisch of Gronings gas. De productie van groen gas is schoon en het gas is hernieuwbaar, in tegenstelling tot aardgas.

Zelf groen gas produceren?

Groen gas produceren

 

Een noodzakelijk alternatief

In Nederland maken miljoenen huishoudens iedere dag gebruik van aardgas om te koken en de woning te verwarmen. Ook in de industrie, tuin- en landbouw is aardgas een veel gebruikte brandstof. Maar de gasvoorraad is niet oneindig, gegarandeerd of zonder gevolgen. Zo heeft Nederland de doelstelling om 20% van totale aardgasverbruik te vervangen met groen gas, wat grotendeels afkomstig is van de boerderij. Zo draagt de groen gasinstallatie bij aan de duurzame energieproductie binnen Nederland.

Een milieuvriendelijk alternatief

Groen gas kan voor precies dezelfde toepassingen gebruikt worden als aardgas. Daarmee is groen gas dus een potentieel alternatief voor aardgas. Maar ook de milieubelasting van dit alternatief is minimaal. Sterker nog, de mest van boerderijdieren wordt optimaal benut. En in dat proces worden ook nog eens de ammoniak- en methaanuitstoot geminimaliseerd. Zo draagt de vergistingsinstallatie bij aan emissiereductie op gebied van methaan en stikstof. De landbouwkundige waarde van digestaat is daarnaast hoger dan die van niet vergiste drijfmest en daardoor is het gebruik ervan aantrekkelijk voor zowel akkerbouwers als veehouders en tuinders. Het is een snelwerkende stikstofmeststof, waaraan in het voorjaar een grote behoefte is.

 

Verschil groen gas en biogas

Van biogas maken we uiteindelijk groen gas. Biogas is grofweg een mengsel van methaan en kooldioxide en is veelal afkomstig uit vergistingsinstallaties van GFT, rioolslib of mest en stortgas uit stortplaatsen. Dit gas wordt gezuiverd, gedroogd en op dezelfde kwaliteit gebracht als aardgas. Na deze bewerking mogen we het officieel ‘groen gas’ noemen. Het is dan een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas en kan aangesloten worden op het openbare gasnet, ongeacht de mengverhouding tussen aardgas en groen gas. Kortom, dit alternatief voor aardgas komt voort uit een prachtige samenwerking tussen mens en natuur.

 

Hoe veilig is groen gas?

Groen gas heeft dezelfde gebruikstoepassing als gewoon aardgas en is dan ook net zo veilig. De netbeheerders in Nederland stellen strenge eisen aan de kwaliteit van het gas dat ingevoed wordt op het netwerk. Zowel de kwaliteit van het gas, maar ook de staat van het gasnet ondergaan daarom continu grondige kwaliteitscontroles. Hierdoor blijft het groene gas dat door het gasnet stroomt schoon en veilig.

Maar ook de gebruiksveiligheid van groen gas wordt getest. Zo krijgt groen gas bijvoorbeeld een specifieke geurstof toegevoegd (THT). Hierdoor ontstaat dezelfde herkenbare gaslucht als bij aardgas. Ook installaties die biogas opwerken tot groen gas, zoals de Bio-UP, krijgen regelmatige checks en staan onder grondige veiligheidscontrole. Aan dit soort installaties voor groen gas zitten dezelfde risico’s als aan een aardgasinstallatie. Deze risico’s zijn gelukkig zeer beperkt.


Logo van de EECS

Gecertificeerd groen gas

Net als groene stroom wordt groen gas in Nederland gecertificeerd geleverd. In Nederland geeft Vertogas namens het ministerie de certificaten ‘Garantie van Oorsprong’ (GvO) voor hernieuwbaar gas uit. Zij controleren of het groen gas aan alle strikte eisen voldoet. Zo weet de afnemer zeker dat het groene gas ook echt groen is.

Hoe duur is groen gas?
 

Is groen gas duurder dan aardgas?

Op dit moment is groen gas duurder dan gewoon aardgas. Dit komt doordat het aanbod van groen gas nog niet grootschalig is. Bovendien heeft het een intensiever productieproces dan aardgas. Voor het produceren van groen gas zijn wel subsidies beschikbaar, zoals de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++). Verder blijkt het argument om groene energie en groen gas af te nemen van een lokale producent bij steeds meer eindgebruikers aan sympathie te winnen.

Dit drukt weliswaar niet de kosten, maar getuigt van steeds meer goodwill om uit principe te kiezen voor groen gas. Groen gas is dus een prima alternatief voor aardgas.
Het prijsverschil tussen aardgas en groen gas laat zich ook verklaren door het feit dat schadelijke effecten van aardgas, zoals bodemdaling en het broeikaseffect niet verrekend worden in de gasprijs.

 

Groen gas als brandstof

Maar kan ik dan ook groen gas tanken?” is terecht een veel gestelde vraag. Met name de wens om landbouwvoertuigen duurzamer en groener te maken is sterk. Duurzame landbouw hangt immers samen met duurzaam transport. Door installaties als de Bio-UP is het inderdaad mogelijk om groen gas op de boerderij te tanken. Meer weten? Kijk dan eens naar ons project Tanken bij de boer.

Kun je groen gas tanken?

 

Alle werkgebieden

Contactpersoon Alternatief voor aardgas

Dieter Groen Msc

Dieter Groen Msc

Consultant

Lees meer


    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van auto.

    Een afspraak maken over jouw mogelijkheden?

    Wij vertellen je graag meer over één (of meerdere) van onze oplossingen!

    Vrijblijvende afspraak aanvragen