Biogas

Biogas

Lokaal biogas netwerk

Word samen met buren gasleverancier

Hebben je agrarische buren ook interesse in het produceren van biogas? De Bio-HUB staat letterlijk en figuurlijk voor ‘verbinding’. Door installaties van diverse boeren aan elkaar te koppelen in een ‘hub’, kan er op grotere schaal biogas en groen gas worden geproduceerd. Tegen relatief lage kosten en hoog rendement. Zo voorzien alle boeren in een Bio-HUB tal van mensen straks niet alleen van voedsel, maar ook van warmte. En tegelijkertijd wordt er een waardevolle bijdrage geleverd aan de reductie van stikstof- en methaanuitstoot.

Kostenbesparing

Bij een Bio-HUB heeft iedere deelnemende boer een eigen mestvergister die door een biogasleiding verbonden is met andere mestvergisters. Deze mestvergisters leveren biogas aan één centrale biogas-verwerkingsinstallatie. Het grote voordeel van één centrale biogasverwerking is kostenbesparing op onderhoud, verbruiksstoffen, installatiekosten en schaalvoordeel. Door het geproduceerde biogas van meerdere veehouderijen gezamenlijk te verwaarden, creëren we een efficiënt, rendabel en duurzaam systeem.

Interesse in deelname aan een biogasnetwerk?

Mestvergistingstechniek

Mono-mestvergisters werken volledig automatisch en vergen weinig operationele inspanning van de boer. Een dergelijk systeem bestaat uit een geïsoleerde en verwarmde mestsilo met een flexibel membraan-dak (biogasbuffer). Het is voorzien van een roerwerk, pompen en een verwarmingssysteem. Om de benodigde warmte te leveren, is een houtketel, biogasketel of een warmtepomp nodig.

Het digestaat (vergiste mest) bevat een lager drogestofgehalte dan verse mest. De boer kan het, net als mest, over ‘t land uitrijden. Uit praktijkervaringen blijkt dat digestaat geen negatieve effecten heeft op het organische stofgehalte in de bodem. Een andere vervolgstap is het digestaat (deels) verwerken door het te scheiden, te drogen en/of fosfaat en stikstof terug te winnen (Bio-NP).

Wat te gebruiken om biogas op te wekken.

 

Voordelen mestvergisting op je bedrijf:

Financieel
Extra inkomsten (2e tak)
Stabiel rendement
Draagvlak
Energieproducent
Innovatie
Geurreductie
Duurzaamheid
Nutriënten-terugwinning
Groene energie
Mesttoepassingen
Productoptimalisatie
Duurzamer zuivel en vlees [EB1]
Wat zijn de voordelen van mestvergisting?

Biogasverwaarding

Biogas heeft een hogere economische waarde wanneer het is omgezet in warmte, groen gas of elektriciteit. Wordt biogas direct aan de industrie geleverd? Dan is het geschikt om warmte te genereren voor productieprocessen. Hierbij bespaart de afnemer aardgas. Een andere manier om biogas te verwaarden, is via een omzetting naar groen gas (Bio-UP).

Jouw mest is geld waard

Groen gas heeft dezelfde samenstelling als aardgas en kan daarom in het lokale aardgasnet worden gepompt. De laatste mogelijkheid is biogas via een generator (WKK) omzetten in elektriciteit en aan het net leveren. Bij dit proces komt ook warmte vrij die gebruikt kan worden voor verwarmingsdoeleinden.


Levering, installatie en onderhoud

Je krijgt de biogasinstallatie Bio-UP kant en klaar geleverd in een container. Hij is daardoor snel en flexibel te plaatsen. De Bio-Up is daarnaast volledig geautomatiseerd en op afstand bestuurbaar. Behalve een handleiding en instructies bij de levering, krijg je ook een servicecontract van de installateur.

Servicecontract

Het servicecontract staat garant voor optimaal onderhoud én een 24-uurs storingsdienst. Zo zitten er voor jou weinig arbeidsuren in het draaiend houden van deze installatie. Bovendien zorgt het drukloze systeem ervoor dat de installatie veilig en betrouwbaar is en lage onderhoudskosten heeft.

 

Biogas maken met de Bio-HUB

 

Wil je meer weten over een alternatief voor gas met de Bio-UP of Bio-HUB? Benieuwd wat binnen jouw businesscase past? Neem dan contact met ons op!

 


Alle werkgebieden

Contactpersoon Biogas

Dieter Groen Msc

Dieter Groen Msc

Consultant

Lees meer


    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vlag.

    Een afspraak maken over jouw mogelijkheden?

    Wij vertellen je graag meer over één (of meerdere) van onze oplossingen!

    Vrijblijvende afspraak aanvragen