Niet uitkopen maar strippen

Niet uitkopen maar strippen

De technische oplossing voor de stikstofopgave

Een probleem moet ons inziens bij de kern worden aangepakt. Wanneer een huis te veel warmte weg laat glippen, isoleer je het huis in plaats van het met de grond gelijk te maken. Zo geldt dat ook voor de stikstofuitstoot in de landbouw en de daarbij behorende emissiereductiedoelstellingen.

Minister van der Wal van Stikstofbeleid heeft net de kaart gepubliceerd waarin de gevraagde reductie in stikstoftuitstoot wordt getoond. De vraag is nu: wat kan techniek hieraan bedragen?
Door de ‘Wageningen University and Research Center’ (WUR) is hier onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat het RAV systeem voor het bepalen van de stikstofuitstoot niet de beste indicatie is voor de totale stikstofemissie. Dit omdat de veldemissies, die ongeveer de helft van de totale emissie zijn, er niet in worden meegenomen. Het stalsysteem met de laagste RAV code geeft niet de laagste stikstofemissie. Zo wordt bijvoorbeeld het voordeel van de stikstofstripper niet meegenomen op de stikstofemissie.

Uit de studie “Berekeningen emissies en economie voor verschillende scenario’s voor verwaarding van rundveemest“ van de WUR volgt dat de combinatie van dagverse mest en stikstofstrippen de beste combinatie is voor het verminderen van de emissies. Een reductie van ongeveer 50% op de stikstofemissie en 75% op de methaanemissie voor melkvee. Dit is schematisch weergegeven in bijgaande afbeelding.

Emissiereductiedoelstellingen voor de landbouw
De werking van een biogas-installatie

Uit onze, door Wageningen gecontroleerde doorrekening, blijkt dat met uur-verse mest zelfs een besparing van 70% op de vermestende stikstofemissie te behalen is. Nu is het nog zaak dat wij deze technische oplossing onder de aandacht krijgen in de politiek. Vanuit CCS zijn wij hard bezig om onze innovatie “vergisting met stikstofstrippen” onder het merk Bio-line te promoten. Onder deze vlag hebben wij nog meer klimaatvriendelijke innovaties klaar staan voor gebruik.

Over dit artikel

13 juni 2021 / Auteur: Joost Berends

Alle nieuwsberichten

Een afspraak maken over jouw mogelijkheden?

Wij vertellen je graag meer over één (of meerdere) van onze oplossingen!

Vrijblijvende afspraak aanvragen