Stikstofreductie

Stikstofreductie

Aanleiding stikstofreductie

Stikstofreductie is een veel besproken en zwaar beladen onderwerp. Stikstof is een waardevolle meststof, maar wordt de laatste jaren vooral als een probleem ervaren. Dit heeft te maken met het negatieve effect dat stikstof heeft op natuurgebieden. Stikstof zorgt namelijk voor vermesting en tast in natuurgebieden de biodiversiteit aan. Er zijn tal van maatregelen aangekondigd die een verdere stikstofreductie moeten bewerkstelligen.

Stikstofuitstoot per hectare.

 

Aandeel landbouw

Tussen 1990 en 2010 zijn er stappen gezet richting stikstofreductie, maar wanneer er gekeken wordt naar de data van het RIVM blijkt dat deze afname steeds minder wordt. Ook blijkt dat de landbouw het grootste aandeel in de emissie heeft met 60 procent van de binnenlandsproductie en 40% van de totale emissie. Het merendeel van deze emissie bestaat uit ammoniak. Ammoniak ontstaat wanneer de urine en de mest van staldieren bij elkaar komt. Zo is een koe op stal goed voor 11 kilogram ammoniak per jaar en een koe die buiten loopt voor 9,5 kilogram per jaar.

Deze uitstoot heeft ervoor gezorgd dat de boeren onder een vergrootglas liggen. Er zal de komende jaren flink moet worden geïnvesteerd in stikstofreductie. Deze kostenpost kan echter ook een opbrengst worden met behulp van circulaire innovaties. Zo kan er met behulp van een Bio-Up met stikstofstripper groen gas uit mest worden geproduceerd, terwijl de stikstofuitstoot minstens gehalveerd wordt. Het digestaat kan vervolgens zelfs weer als kunstmest gebruikt worden, hetgeen nog een kostenpost wegneemt. Kortom, kringlooplandbouw biedt de uitkomst!

 

Een bewezen oplossing

In plaats van veestapels halveren of boeren afkopen, is het benutten van gasvorming een betere oplossing. Wanneer de mest wordt vergist in een biogasinstallatie, creëert een boer een extra inkomstenbron uit de mest door de verkoop van duurzame energie. Daarnaast zorgt dagontmesting van verse mest voor een reductie van 17 procent aan ammoniak. Zo blijkt uit het onderzoek van de Wageningen Universiteit & Research Center (WUR). Ook de praktijk heeft al uitgewezen dat de stikstofuitstoot verminderd kan worden, terwijl er groene energie wordt opgewekt. Een goed voorbeeld hiervan is de biogashub in Noord-Deurningen, waar dit inmiddels bij 6 melkveehouders gebeurt. Evenals bij Biogas Hoge Hexel B.V. en Oxe geeft gas.

Kun jij jouw stikstofuitstoot verminderen?

 

Stikstofstripper

Met een Bio-UP of Bio-HUB zetten we al flinke stappen in de goede richting. Maar voor het fors terugdringen van de uitstoot is meer nodig. De emissie in de stal wordt weliswaar verminderd, maar de emissie bij het toedienen van de mest op land blijft hetzelfde of stijgt zelfs. Deze emissie kan ook worden verminderd door gebruik te maken van een stikstofstripper. Voorbeelden hiervan zijn de Bio-NP van CCS.

In de praktijk bewezen

Stikstofstrippers produceren kunstmest uit mest in de vorm van ammoniumsulfaat. Op basis van onderzoek van de WUR kunnen wij afleiden dat verse mest vergisten en de dunne fractie van digestaat te strippen zorgt voor een reductie van tussen de 40 en 70% op de totale stikstofemissie. Dergelijke installaties draaien al succesvol bij Hans Nijkamp in Oxe en op initiatief van Friesland Campina bij Jack van Poppel in Noord Brabant.

Hoeveelheid amoniakemissie van mest.

 

Duurzame veehouderij

De combinatie van vergisten en het gebruiken van een stikstofstripper kan zorgen voor het doorbreken van de huidige impasse op het gebied van stikstofemissie. Er kunnen grote stappen worden gezet naar een duurzame veehouderij, waarbij de boer tevens biogas produceert dat ingezet kan worden om deze maatschappij aardgasvrij te maken. De eerste pilots zijn gebouwd. Nu op naar de grote uitrol. Met een extra beloning voor de vermeden stikstof, kan er een versnelling van de uitrol plaats vinden.

Hoeveelheid stikstofuitstoot per sector

Alle werkgebieden

Contactpersoon Stikstofreductie

Dieter Groen Msc

Dieter Groen Msc

Consultant

Lees meer


    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van ster.

    Een afspraak maken over jouw mogelijkheden?

    Wij vertellen je graag meer over één (of meerdere) van onze oplossingen!

    Vrijblijvende afspraak aanvragen