Stikstofuitstoot verminderen

Stikstofuitstoot verminderen

Hoe kunnen we de stikstofuitstoot verminderen?

Met de ultieme vorm van kringlooplandbouw wil Bio-Line uiteindelijk dé uitkomst bieden voor grootse uitdagingen waar we met z’n allen voor staan. Zo zijn we ook trots op onze Bio-NP die ‘stikstofstripper’ wordt genoemd, omdat we met deze installatie de stikstofuitstoot verminderen. En flink ook, want calculaties van Wageningen University & Research (WUR) hebben uitgewezen dat de stikstofreductie met de Bio-NP oploopt tot wel 70%.

Voordelen Bio-NP Stikstofstripper

 • Mest wordt van een kostenpost een opbrengst;
 • De nutriëtenkringloop wordt meer gesloten doordat u veel minder kunstmest inkoopt;
 • Minstens een halvering van de stikstofemissie bij de inzet van verse mest;
 • Het systeem werkt volautomatisch;
 • Je bent niet meer afhankelijk van de grillige mestmarkt.

 

 

Hoe werkt de Bio-NP?

De Bio-NP verwerkt dierlijke mest tot kunstmest en sluit de nutriëntenkringloop op de boerderij. Zo voorkom je verspilling van waardevolle voedingsstoffen en reduceer je de inkoop van kunstmest tot bijna nul. Meerdere vliegen in één klap dus. Voor zowel Moeder Natuur als de portemonnee en toekomstige generaties.

 

Het proces kent 3 stappen:

1. Vergisting (optioneel)
De mest wordt (dagvers) vergist in een boerderijvergister. Dagverse mest is belangrijk voor een zo laag mogelijke stikstof emissie en een zo hoog mogelijk opbrengst.

2. Scheiding
De Bio-NP scheidt vervolgens het digestaat (uitgegiste mest) in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie is fosfaatrijk en bevat veel organische stof. De dikke fractie sla je op en kan worden uitgereden op het land bij de boerderij. Indien er een fosfaatoverschot is, kan het voor een deel worden afgevoerd. De dunne fractie wordt daarnaast verder verwerkt.

3. Stikstofstrippen
Door verhoging van de temperatuur en pH stript de Bio-NP de ammoniakale stikstof uit de mest. Hierdoor wordt de stikstof omgezet in ammoniak en komt het in de gasfase. De lucht met ammoniak gaat daarna door een gaswasser, zoals die ook bekend is uit de varkenshouderij. Ammoniak reageert hier met zuur tot o.a. ammoniumsulfaat, een stof die verkocht kan worden als kunstmest.

De stikstofrijke vloeibare kunstmest, ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat, is nog geen erkende kunstmest. Hier wordt hard aan gewerkt, zodat deze lokaal en in de eigen gebruiksruimte kan worden ingezet. Het effluent is een kali-rijke, nog stikstof en fosfaat bevattende, dunne fractie. Deze rij je vervolgens uit op het land bij de boerderij.

 

Getest in de praktijk

Inmiddels draait de eerste installatie. De mest van 160 koeien wordt, aangevuld met mest van derden, vergist en daarna met de Bio-NP opgewaardeerd tot een ammoniumsulfaat, een erkende kunstmest. Deze pilot is uitgevoerd door CCS Energie-advies en ProfiNutrients.

Uitvinding voor stikstofuitstoot verminderen getest i.s.m. ProfiNutrients

 

In welke situatie is de Bio-NP rendabel?

 • Deze installatie biedt oplossingen voor bedrijven die stikstofuitstoot verminderen als doel hebben gesteld.
 • Leverbaar vanaf 3.000 m³ mest per jaar
 • Geschikt tot 20.000 m³ mest per jaar
 • Ook renderend zonder overschot* door eigen kunstmestproductie en reductie stikstofemissie
 • Zet tot 65%* van de stikstof in de mest om in kunstmest
  *Afhankelijk van de voeding van de installatie en de gehaltes in de mest

Gratis online scan

Belastingvoordeel met MIA en Vamil

Sinds januari 2021 is de Bio-NP opgenomen op de Milieulijst. Daarmee komt een investering in de Bio-NP in aanmerking voor de belastingvoordelen van de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving). Onder code F2650 staat de Bio-NP onder het item “Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest“.

Dit betekent dat de investering in de Bio-NP voor 36% MIA en 75% Vamil in aanmerking komt. Al met al kan er in het jaar van aanschaf wel tot 111% van het investeringsbedrag als kosten worden opgevoerd.

Alle werkgebieden

Contactpersoon Stikstofuitstoot verminderen

Dieter Groen Msc

Dieter Groen Msc

Consultant

Lees meer


  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vliegtuig.

  Een afspraak maken over jouw mogelijkheden?

  Wij vertellen je graag meer over één (of meerdere) van onze oplossingen!

  Vrijblijvende afspraak aanvragen