Gemeente Deventer steunt biogasinitiatief Oxe

Gemeente Deventer steunt biogasinitiatief Oxe

Gemeentelijke ondersteuning biogasinitiatief Oxe

Goed nieuws voor Oxe Geeft Gas (OGG)! De wethouders van de Gemeente Deventer geven impuls aan het biogasinitiatief in de landbouw sector. Wethouder Grijsen van de Gemeente Deventer heeft 16 jl. symbolisch het eerste stuk biogasleiding aangelegd. De schattig is dat de eerste afnemers: Gezondheidsdienst voor Dieren (Royal GD) en veevoeronderneming For Farmers medio 2022 het eerste biogas kunnen gaan gebruiken. Liesbeth Grijsen is zeer enthousiast. Volgens haar is het biogasproject een project waar er zowel aan een vitaal platteland, toekomstbestendig boerenleven en energietransitie wordt gewerkt.

De Bio-HUB: samenwerken aan het produceren van biogas

In de opgerichte BV ‘Oxe Geeft Gas’ werken vijf melkveehouders en drie lokale leveranciers, doormiddel van een Bio-HUB samen aan de productie van biogas op de boerderij. Doordat de melkveehouders rundveemest van hun eigen boerderij vergisten, ontstaat er biogas, een duurzaam alternatief voor aardgas. De geproduceerde biogassen worden vanaf de boerderijen via een biogasleiding vervoerd naar verschillende afnemers in de regio, ForFarmers en Royal GD.

Aanleggen van de nieuwe gasleiding

Er moet uiteraard een nieuwe gasleiding gelegd worden om het biogas bij de afnemers/gebruikers te krijgen. De gasleiding wordt gelegd tussen alle deelnemende boerderijen en tussen de gebruikers. Met deze aanleg is rekening gehouden, alleen veroorzaakte de passage bij de A1 voor problemen. Met behulp van de Gemeente Deventer is dit obstakel overwonnen en kon het project van start gaan.

Het creëren van een lokale kringloop

De aanleg van de Bio-Hub in Oxe wordt gecoördineerd door CCS Energie-advies. Als experts op het gebied van energieoplossingen en het ontwikkelen van nieuwe alternatieven kent CCS de voordelen van vergisting. Met de Bio-HUB vergisten bedrijven eigen mest, daarmee is het mogelijk om een lokale kringloop te bewerkstelligen. “Door mest te vergisten voorkom je dat er veel methaan en stikstof wordt uitgestoten. Het biogas wat uit dit proces ontstaat wordt geleverd aan bedrijven. Het restproduct uit de productie kan de boer gebruiken op zijn of haar land. Dit is beter voor de bodem en voor het milieu dan de drijfmest die nu uitgereden wordt. Op deze manier kunnen we lokale kringlopen in de landbouw sluiten. Daarmee hebben de boeren een duurzaam toekomstperspectief en dragen ze bij aan de energietransitie van Deventer bedrijven.”, aldus Knillis van der Burg, projectleider bij CCS Energie-advies.

De afnemers en producenten zien voordelen van biogas

Zelf zijn de agrariërs blij met de officiële aftrap. Ze vinden het mooi dat ze nu van start kunnen gaan. De eerste twee afnemers zijn al gevonden, maar er is zeker ruimte voor opschaling. Er wordt gehoopt dat er meerdere bedrijven interesse hebben. Eén van de melkveehouders vindt biogas een mooi en duurzaam alternatief.
Niet alleen de producenten zien de voordelen van biogas, maar ook de eerste afnemers zien de voordelen. Zo past dit initiatief heel goed in de duurzaamheidsdoelstellingen van ForFarmers. Zij hebben de ambitie om hun eigen productie en logistiek te verduurzamen. In één van de productieprocessen is stoom nodig voor het vervoeren veevoer, nu wordt de stoomketel nog verwarmd met aardgas, maar biogas is een duurzaam alternatief. Bij ForFarmers zijn ze er trots op dat ze binnen de sector, zelfs met hun klanten, hierin kunnen samenwerken en ze dit duurzame alternatief kunnen toepassen in hun fabriek in Deventer.
Ook Kris van Malderen, directeur bij Royal GD ziet de win-winsituatie voor zowel producenten als afnemers in de regio. Bij Royal GD krijgen ze straks warmte van de boeren. Door over te stappen op biogas, dragen afnemers niet alleen bij aan klimaatdoelen, maar ook verduurzamen zij hun eigen organisatie.

De steun van meerdere partijen voor biogas

Ook andere partijen zien de waarde van dit project. Provincie Overijssel en het Energiefonds Overijssel (EFO) zijn eveneens subsidieverstrekker en financier van dit initiatief. Mede dankzij deze ondersteuning kan het project worden gerealiseerd.

Goed voorbeeld, goed volgen

Waarom Gemeente Deventer hier een impuls aan geeft? Het antwoord van Wethouder Grijsen: “In de basis moeten dit soort projecten en initiatieven een goede business case hebben. Oxe Geeft Gas geeft aan andere boeren het voorbeeld om toekomstbestendiger te worden. Kortom, het is een sterk initiatief en wat in de basis een goede en gezonde businesscase heeft.” Volgens Grijsen kunnen volgende initiatieven hierop doorbouwen.

Over dit artikel

20 december 2021 / Auteur: Joost Berends

Alle nieuwsberichten

Een afspraak maken over jouw mogelijkheden?

Wij vertellen je graag meer over één (of meerdere) van onze oplossingen!

Vrijblijvende afspraak aanvragen