Stikstofbeleid

Stikstofbeleid

Verouderd stikstofbeleid

Sinds het duidelijk is dat het Nederlandse stikstofbeleid sterk verouderd is, is de Nederlandse overheid begonnen met het zoeken naar alternatieven. De overheid wil het stikstofbeleid zo snel mogelijk verbeteren om op die manier schade aan het milieu en de volksgezondheid te beperken. Zowel het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) als LTO Nederland hebben ideeën aangedragen om het stikstofbeleid te verbeteren. Daarnaast zijn er begin 2019 ook gesprekken gevoerd met betrokken partijen uit de samenleving. Zo is de overheid onder andere in gesprek gegaan met boeren en ondernemers, maar ook met milieu- en natuurorganisaties. Zo probeert de overheid het draagvlak voor het nieuwe beleid te vergroten. De maatregelen die genomen moeten worden, zullen namelijk niet overal even positief ontvangen worden.

Negatief ontvangst stikstofmaatregelen

Eén van die maatregelen die door Nederlanders negatief werd ontvangen, is het terugbrengen van de maximumsnelheid op de snelwegen. Op wegen waar eerst 120 of 130 km/u gereden mocht worden, is dat nu 100 km/u. Deze regeling geldt alleen overdag, want tussen 19:00 en 6:00 uur geldt de oude maximumsnelheid.

 

Lagere maximumsnelheid door stikstofmaatregelen

 

De landbouwsector op de schop

Maar de overheid is ook op andere manieren bezig om vooral in de landbouwsector stappen te zetten. Zo is er geld vrijgemaakt voor varkenshouders die willen stoppen. Ondernemers die willen stoppen, kunnen gebruik maken van een speciale subsidieregeling. Daarnaast is er extra geld vrijgemaakt om veehouderijen op te kopen wanneer de eigenaar wil stoppen. Veehouderijen in de buurt van natuurgebieden kunnen op deze manier worden opgekocht, waardoor de boer niet met schulden blijft zitten.

Veevoer

De overheid helpt ondernemers niet alleen met het stoppen van hun werkzaamheden. Zo wordt er ook gekeken naar het veevoer dat gebruikt wordt. Door het eiwitgehalte in het veevoer te verminderen, komt er minder ammoniak in de urine en mest van het vee. Deze maatregel is lastiger toe te passen omdat het nieuwe veevoer zowel veilig moet zijn voor de dieren als voor de consument. Maar met nieuw voer zouden veehouderijen de uitstoot van stikstof moeten kunnen verminderen.

Stallen

Naast het voer wordt er ook gekeken naar de stallen waarin het vee staat. Aanpassingen om stallen duurzamer te maken zijn vaak kostbaar en daarom heeft de overheid geld vrijgemaakt. Met behulp van deze subsidie kunnen boeren sneller aan de slag met het verduurzamen van hun stallen.

Coaches

Tot slot komen er ook coaches beschikbaar voor boeren. Er zijn veel mogelijkheden om de stikstofuitstoot te verminderen, waardoor boeren het overzicht kunnen kwijtraken. De overheid en provincies schakelen coaches in die boeren informeren over hun persoonlijke situatie, zodat zij zo efficiënt mogelijk kunnen verduurzamen.

 

De landbouwsector en het stikstofbeleid

Onzekerheid door stikstofbeleid

Maar al deze maatregelen nemen niet weg dat het beleid zelf ook moet veranderen. Toen halverwege 2019 bleek dat PAS werd afgeschaft, leverde dat veel onzekerheid op. Niet alleen de landbouwsector, maar ook de bouwsector moest veel projecten stopzetten, omdat deze opnieuw beoordeeld moesten worden. Minister Schouten kwam daarom later in 2019 met een nieuw mestbeleid. In dit nieuwe beleid voor de landbouwsector staat de kringlooplandbouw centraal, omdat de Nederlandse grond uitgeput raakt en onze biodiversiteit afneemt.

De route naar een circulaire toekomst

Het doel is om in 2030 een volledige kringlooplandbouw te hebben. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, vooral omdat kringlooplandbouw een uitgebreid begrip is. Bio-Line staat volledig achter kringlooplandbouw, maar het is wel belangrijk dat dit begrip wordt ingevuld op een manier die voor iedereen wenselijk is.

Visie Bio-Line

Wij zien drie onderdelen in een kringlooplandbouw:

1. Een kringlooplandbouw functioneert zonder de inzet van kunstmest
2. De import van eiwitrijk krachtvoer, zoals soja, moet stoppen
3. De productie van duurzame energie moet een plaats krijgen

Wij denken dat het mogelijk is om deze drie samen te voegen en op die manier de kring te sluiten. Een stikstofstripper kan het nieuwe beleid namelijk haalbaar maken. Daarom hebben we de Bio-NP ontwikkeld!

Alle werkgebieden

Contactpersoon Stikstofbeleid

Dieter Groen Msc

Dieter Groen Msc

Consultant

Lees meer


    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vliegtuig.

    Een afspraak maken over jouw mogelijkheden?

    Wij vertellen je graag meer over één (of meerdere) van onze oplossingen!

    Vrijblijvende afspraak aanvragen