Van biogas naar groen gas

Van biogas naar groen gas

Van biogas naar groen gas

In tegenstelling tot aardgas wordt groen gas niet gewonnen door te boren, maar door de mest van dieren optimaal te benutten. Een succesvolle samenwerking tussen mens en natuur dus. Op deze pagina wordt in detail uitgelegd hoe biogas kan worden ‘opgewerkt’ tot groen gas. En hoe we dus met mest, dankzij innovatie, onze huizen kunnen verwarmen. Groen gas uit biogas is een bewezen alternatief voor aardgas. Zo wordt bijvoorbeeld vrijwel het gehele dorp Hoge Hexel al van groen gas voorzien dankzij één varkenshouder. Om dit mogelijk te maken, heeft deze boer een Bio-UP installatie op zijn erf staan. En zo is er ook nog de Bio-HUB; een installatie die op nog grotere schaal groen gas kan produceren door mestvergisters van meerdere boeren met elkaar te verbinden. En wie nu over stikstofuitstoot begint, kent de Bio-NP waarschijnlijk nog niet.

Gasleverancier worden?

Ook gasleverancier worden?

 

Maak optimaal gebruik van je biogas

Een speciaal ontworpen mono-mestvergister met gas-opwaardeerinstallatie maakt de productie van groen gas al op kleine schaal mogelijk. Zo’n installatie produceert jaarlijks tot ongeveer 3.200 MWh ofwel 320.000 m3 aan groen gas uit biogas. Deze hoeveelheid aan groen gas ontstaat door alleen mest (mono-mest) te vergisten.

Het bijzondere aan de kleinschalige vergisting is dat de benodigde mest van je eigen boerderij of van andere lokale boerderijen komt. Het residu (digestaat) dat na vergisting overblijft, gebruik je vervolgens als kunstmest op je eigen land. Dat is nog eens kringlooplandbouw! Van kostenpost naar opbrengst. Goed voor de natuur én de portemonnee.

Waaruit bestaat biogas?

Biogas bestaat voor 55% uit methaan (de hoofdcomponent van aardgas), CO2, zwavelverbindingen en water. Biogas ontstaat uit de anaerobe (zuurstofloze) omzetting van organisch materiaal. Dit gebeurt spontaan in de natuur (moerasgas), maar ook steeds vaker onder geconditioneerde omstandigheden, zoals in een vergister.

Behalve mest worden ook andere organische materialen vergist, zoals gft-afval en zuiveringsslib. En ook op stortplaatsen ontstaat biogas (stortgas). In de meeste gevallen vangt een WKK dit op en zet deze het vervolgens om in warmte en elektriciteit.

 

Van biogas naar groen gas met de Bio-UP

Het opwaarderen van biogas begint met het transport van het biogas naar de Bio-UP gasopwerkingsinstallatie. Vervolgens doorloopt de opwerking van biogas tot groen gas verschillende stadia. Het resultaat is een perfect alternatief voor aardgas, dankzij dieren, boeren en innovatie. Een stap dichterbij de ultieme vorm van kringlooplandbouw.

 

De Bio-UP wekt een alternatief voor gas op.

Het proces

• Het biogas wordt gereinigd in een koolfilter. Dit verwijdert vooral H2S. Het rendement van dit filter wordt vervolgens gemeten. Bij een te hoog gehalte aan H2S gaat er een alarm en gaat het biogas terug naar de vergister.

• Het schone biogas gaat naar de Aminewasser. Dit is een kolom, waar het gas van onder wordt ingevoerd en waar van boven de aminevloeistof wordt toegediend. Deze amine neemt het CO2 op. Wat vervolgens overblijft is puur methaan.

• Om groen gas te kunnen invoeden in het gasnet moet het exact dezelfde samenstelling hebben als aardgas. Dit bereiken we door er stikstofgas (N2) bij te mengen, wat met de stikstofgenerator uit buitenlucht is gehaald.

• Een CG-installatie meet vervolgens de gaskwaliteit. Als het gas voldoet, wordt het ingevoerd in het lage druk gasnet.

Hergebruik

Om de amines onbeperkt te kunnen hergebruiken, worden deze geregenereerd. Dit gebeurt door de vloeistof met amines te verwarmen. Hierbij verdampt de CO2 en kunnen de amines weer CO2 uit het biogas opnemen. Het is mogelijk dit schone CO2 op te vangen en te hergebruiken in de industrie of de glastuinbouw.

Bovendien kan de verwarming met verschillende brandstoffen worden geleverd (hout, biogas, groengas etc.) en vervolgens worden hergebruikt voor de verwarming van de biogasinstallatie (vergister). Dit bespaart aanzienlijke kosten!

De technologie van de Bio-UP is heel anders dan de veelal gebruikte membraantechnologie. Een groot voordeel van de Bio-UP ten opzichte van de membraantechnologie is dat er tijdens het proces veel minder methaan de atmosfeer in verdwijnt (methaanslip).

 

Besturing van de Bio-UP

De besturing van de Bio-UP is grotendeels geautomatiseerd en regelbaar op afstand. Bovendien werkt de installatie 24 uur per dag en gaat het signaleren, bijsturen en/op oplossen van storingen hierdoor snel. Ook voorziet het besturingssysteem de netwerkbeheerder snel van alle noodzakelijke gegevens over de kwaliteit van het gas. Dankzij de Bio-UP ontstaat er een prima alternatief voor gas.

Gratis biogasscan

Levering, installatie en onderhoud

Je krijgt de biogasinstallatie Bio-UP kant en klaar geleverd in een container. Hij is daardoor snel en flexibel te plaatsen. De Bio-Up is daarnaast volledig geautomatiseerd en op afstand bestuurbaar. Behalve een handleiding en instructies bij de levering, krijg je ook een servicecontract van de installateur. Dit servicecontract staat garant voor optimaal onderhoud én een 24-uurs storingsdienst. Hierdoor zitten er voor jou weinig arbeidsuren in het draaiend houden van deze installatie. Bovendien zorgt het drukloze systeem ervoor dat de installatie veilig en betrouwbaar is en lage onderhoudskosten heeft.


Alle werkgebieden

Contactpersoon Van biogas naar groen gas

Dieter Groen Msc

Dieter Groen Msc

Consultant

Lees meer


    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vliegtuig.

    Een afspraak maken over jouw mogelijkheden?

    Wij vertellen je graag meer over één (of meerdere) van onze oplossingen!

    Vrijblijvende afspraak aanvragen