Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw

De route naar een circulaire toekomst

Van goed boeren naar de ultieme vorm van kringlooplandbouw. We zetten flinke stappen in de goede richting. Waar de boer volop met dier en natuur samenwerkt, maken de innovaties van Bio-Line de cirkel uiteindelijk rond. Met onze Bio-UP installatie bij de boer op ’t erf wordt groen gas uit mest gewonnen. De installatie werkt biogas op tot groen gas, oftewel biogas van aardgaskwaliteit. Dit kan direct geïnjecteerd worden in het lage druk gasnet. Bovendien heeft de Bio-UP als eerst bewezen dat deze vorm van gasproductie ook op kleine schaal lonend is.

De Bio-UP is een innovatieve technologie ontwikkeld door CCS Energie-advies in partnerschap met Greenmac. De Bio-UP is een kleinschalige gasopwerkingsinstallatie die het mogelijk maakt om op boerderijschaal biogas op te werken tot groen gas. De installatie verwijdert CO2, water en zwavelverbindingen drukloos uit het biogas. Dit gebeurt door middel van het aminewas-principe. Aangezien het systeem drukloos werkt, kan het groen gas direct ingevoed worden in het lage druk gasnet. Zo zetten we stappen richting de ultieme vorm van kringlooplandbouw.

Bio-UP is een installatie die zorgt voor kringlooplandbouw.

Voor wie is de Bio-UP interessant?

De Bio-UP is uitgelegd voor een productie van 40 m3 groen gas per uur. Als we uitgaan van mono-mestvergisting, betekent dit dat er tussen de 14.000 en 20.000 m3 mest vergist moet worden. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de mest en of er ook vaste mest beschikbaar is. Voor een bedrijf dat alleen werkt, houdt het in dat de installatie alleen geschikt is voor de grootste melkvee- en vleesvarkensbedrijven. Om de simpele reden dat er anders niet genoeg mest te vergisten is.

Een andere optie is de aanvoer van externe mest, of het creëren van een biogas-HUB. In dat laatste geval worden er meerdere boerderijvergisters met elkaar verbonden door middel van een biogasleiding. Het biogas wordt dan centraal in een Bio-UP opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Kringlooplandbouw draait op het principe dat alle biomassa optimaal gebruikt wordt

Jouw mogelijkheden bespreken

Voordelen van de Bio-UP

Kringlooplandbouw op je eigen erf is natuurlijk een grote pré. Er zijn meerdere voordelen. Sommige voordelen gaan over de installatie zelf, terwijl andere te maken hebben met de invloed op de omgeving en de mensen die de machine bedienen. We zetten ze op een rij:

Energie-efficiënt, geluidsarm en onderhoudsvriendelijk

De Bio-UP werkt op lage druk. Hierdoor is de installatie zeer energie-efficiënt en geluidsarm. Bovendien heeft de installatie weinig onderhoud nodig en is de uitstoot van methaan vele malen kleiner dan bij een membraaninstallatie. Aangezien er vrijwel geen sprake is van methaanslip (methaan dat tijdens het proces ontsnapt), is de omzetting van biogas naar groengas bijna 100%. Bij andere technieken, zoals membraanscheiding, ligt dit percentage een paar procent lager. Een ander voordeel ten opzichte van membranen is, dat er geen slijtage optreedt in de scheidingstechniek. Bij membranen neemt het rendement van de membranen in de loop der jaren af. Dit is bij de Bio-UP-technologie niet zo. Behalve het normale onderhoud aan de pompen en andere bewegende delen, is de installatie nagenoeg onderhoudsvrij.

 

Minder methaanemissie en aardgasverbruik

Tijdens het proces vergist de mest niet langzaam in de mestkelder, maar gaat direct de vergister in. Dit vermijdt methaanuitstoot op het boerenbedrijf. De Bio-UP draagt daar zelf ook aan bij door 1.100 ton CO2– besparing per jaar te realiseren. De installatie levert uiteindelijk dubbele winst op: enerzijds wordt methaanemissie vermeden en anderzijds wordt door de productie van groen gas fossiel aardgasverbruik vermeden. Hierdoor draagt de Bio-UP direct bij aan de verduurzaming van jouw bedrijf en maakt het je bedrijf toekomstbestendiger. Kringlooplandbouw op je eigen erf.

 

Hoog financieel rendement

De Bio-Up heeft een interessant financieel rendement, met een terugverdientijd van rond de 5 jaar. Dankzij een productierendement van 100% wordt al het biogas omgezet in groen gas.

 

CO2 uit Bio-UP ook toepasbaar in glastuinbouw en industrie

Behalve groen gas ontstaat er in de installatie ook pure CO2. Dit gas is zo zuiver, dat het geschikt is voor gebruik in de glastuinbouw en de industrie. In de meeste gevallen, zal dit gas onder hoge druk in gasflessen opgeslagen worden. Met de ultieme vorm van kringlooplandbouw wil Bio-Line uiteindelijk dé uitkomst bieden voor grootse uitdagingen waar we met z’n allen voor staan.

 

Tanken bij de boer met de Bio-UP

De standaardoplossing is het groen gas uit de Bio-UP in te voeden in het aardgasnet. Maar er zijn meer mogelijkheden. Zo kan het gas ook gebruikt worden als transportbrandstof: Bio-CNG. Er wordt dan een CNG tankstation aangesloten op de Bio-UP. Je hebt dan gegarandeerd de meest groene manier van eigen transport. Verduurzaming van de landbouw en vergroening van voertuigen gaan immers hand in hand! Ook transportbedrijven en streekvervoer kunnen hun kilometers er klimaatpositief mee afleggen.


 

Succesvol geteste kringlooplandbouw bij KTC De Marke

Inmiddels zijn er naast deze nog twee Bio-UP installaties in productie genomen. Bij Future Farm BV te Lutten en Biogas Hoge Hexel BV.

Getest in de praktijk

De eerste installatie staat op het Melkveeproefbedrijf KTC De Marke. Voorheen was dit bedrijf onderdeel van Wageningen UR Livestock Research. De Marke, dat zoveel mogelijk opereert als een gewoon agrarisch bedrijf, levert inmiddels via een Bio-UP 20 Nm³ biogas per uur aan het gasnet. Dit gas is geproduceerd met mest die afkomstig is van het eigen bedrijf. De installatie is hier uitgebreid getest in de praktijk, met positief resultaat.


Alle werkgebieden

Contactpersoon Kringlooplandbouw

Dieter Groen Msc

Dieter Groen Msc

Consultant

Lees meer

Direct contact

Een afspraak maken over jouw mogelijkheden?

Wij vertellen je graag meer over één (of meerdere) van onze oplossingen!

Vrijblijvende afspraak aanvragen